You are here

Styrelse

Styrelsen för Rotebro TK består av:

Ordf: Ulf Bergh

Kassör: Jonas Broström

Sekr: Mikael Jeppson

Övriga ledamöter:

  • Anders Pauser (anläggningskommitté) 
  • Sofia Halliday (klubbaktiviteter och digitala kanaler)
  • Maja Elken (klubbaktiviteter och digitala kanaler)
  • Peter Schön
  • Ulf Hedlund