KM 2019

Klubbmästerskap 19–25 augusti 2019.

Datum för semifinaler och finaler fastställs efter lottningen.

Klasser:
1. Herrsingel A (HSA)
2. Dubbel.
3. Veteransingel (VS) 55 år eller äldre.

Observera:
Spelare kan anmäla sig i högst 2 klasser. Detta kan innebära att
man får spela mer än 1 match per dag.

Vid färre än 4 dubbelpar i dubbel ställs klassen in, Vid färre än 6 deltagare i singel ställs klassen in.

Önskemål om eventuella förbehåll skall uppges vid anmälan men kan inte garanteras.

Samtliga matcher spelas i bäst av 3 set med tie-break vid 6 lika.

Vid flytt av matcher gäller:
Att alla inblandade spelare är överens.
Att den flyttade matchen spelas innan nästa omgångs match.
Om ovanstående punkter ej uppfylls skall den som föreslagit flytten lämna WO.

OBS! detta gäller inte Semifinaler och Finaler
då tävlingsledningen beslutar om ev flytt.

Anmälan görs på anmälningslista vid klubbstugan(skriv tydligt) eller via mail till
arne.v.lundberg@gmail.com senast 
torsdag 15 augusti klockan 17.00.

Anmälningsavgifter:
Singel 150:-, dubbel 75:-/pp och klass.
Observera att bollrör ingår i anmälningsavgiften.
Avgifterna faktureras i efterhand via mail.
Bollar tillhandahålls vid matchstart.

Frågor besvaras av Peter 070-8914629, Arne Lundberg 076-0502157,
Gunilla 073-6377174 eller Lennart 070-3261132

Hjärtligt välkomna och lycka till önskar tävlingsledningen!

MEDDELANDE FRÅN ROTEBRO TK

Viktig information från styrelsen

Rotebro Tennisklubb har funnits sedan 1927. Den har bestått och utvecklats genom medlemmarnas ideella arbete. Det har gjort att vi i RTK har mycket att glädjas åt och vara stolta över, t ex mycket fina banor både inom- och utomhus; de senare med ett mycket fint läge centralt i Rotebro. Dessutom har klubben god ekonomi.

Men allt är inte problemfritt. Vi har alldeles för få ungdomar som spelar och för få medlemmar som deltar i klubbens tävlingar. Vi behöver fler som engagerar sig i styrelse och kommittéer samt i skötseln av anläggningen. Vi har så smått börjat arbetet med åtgärda de två första problemen, men det blir mycket svårt att komma vidare om inte de övriga frågorna kan lösas. Styrelsearbetet och skötseln av anläggningen tar all tillgänglig tid och kraft; alldeles för lite finns kvar till att utveckla själva tennisverksamheten vilket behövs för att fler barn och ungdomar – inte minst tjejer – ska kunna få hjälp att lära sig spela för att klubben ska kunna arrangera intressanta tävlingar anpassade till medlemmarnas önskemål.

Dessa problem gör också att klubben har hamnat i ett alltmer utsatt läge. Ifall några av de medlemmar som nu drar huvuddelen av lasset skulle sluta och ersättare saknas, blir det hela ganska snabbt ohållbart, vilket i sin tur kan leda till att klubben läggs ner.

I styrelsen behövs personer med olika kompetenser och erfarenheter, exempelvis inom områden som ekonomi, träning, tävlingsorganisation, och banskötsel.

Det mest akuta är att ny kassör behövs. Dessutom saknas en klubbmästare och delar av valberedningen. Vidare behövs fler som hjälper till med att sköta anläggning.

Skötseln av anläggningen innehåller en hel del som ”alla” kan göra; annat kan vara lite svårare, men inte värre än att de flesta kan lära sig. Om fler hjälper till blir det inte särskilt betungande för någon; dessutom ger det jobbet såväl trevlig gemenskap som glädje över ett bra resultat.

Avslutningsvis, fler måste göra mer om klubben ska överleva och ha en välskött anläggning till rimliga kostnader. Detta är en förutsättning för att kunna utveckla klubbens verksamhet så att den på bästa sätt gynnar medlemmarna. Som vanligt ska ”någon” göra jobbet; bli ”någon” och bidra till att RTK ånyo blir en riktigt livaktig tennisklubb, särskilt för de unga.

Om du vill göra en insats: Kontakta styrelsen via info@rotebrotk.se eller

Ulf Bergh (ordf) ubergh43@gmail.com , mobil: 076 824 7722

Styrelsen

Kontakt Rotebro TK:
Tennisvägen 3
192 77, Sollentuna
E-post: info@rotebrotk.se
Orgnr: 814800-1020

Subscribe to RTK - Rotebro tennisklubb RSS