You are here

Träna tennis i Rotebro!

Rotebro Tennisklubb (www.rotebrotk.se)
i samarbete med
Advantage Sweden Tennis Academy (Janne Hedman) (www.advantageswedentennis.se)
erbjuder tennisträning för barn och vuxna oavsett spelnivå

Tid: Vecka 27

Plats: Rotebro Tennisklubb, Tennisvägen 3 Rotebro

Villkor: Medlemskap i Rotebro TK

Omfattning: Barn: 5 pass om 1 timme under en vecka dagtid mån-fre (totalt 5 timmar). Vuxna: 6 pass om 1,5 timme, (totalt 9 timmar), kvällstid/dagtid.

Genomförande: Gruppträning med ca 4 personer/grupp för vuxna, barngruppsstorlek beroende på ålder. Möjlighet till Familjetennisträning finns.

Kostnad: 1750 kr/deltagare vuxen, redan medlem i klubben
2000 kr/deltagare vuxen, inklusive medlemsavgift (250 kr)
625 kr/deltagare barn, redan medlem i klubben (t.o.m. 18 år)
725 kr/deltagare barn, inklusive medlemsavgift (100 kr)
OBS! Familjemedlemskap kostar 450 kr!

Anmäl er genom att maila följande uppgifter till info@rotebrotk.se :
Barn: Namn, fullständigt personnummer (ååmmdd-nnnn), adress (nya medlemmar), mobiltelefonnummer, email till namngiven målsman
Vuxna: Namn, email och mobilnummer, adress (nya medlemmar)

Begränsat antal platser. Beskriv gärna tenniserfarenhet i anmälan.

Anmälan: Så snart som möjligt, dock senast den 23 juni 2018.

Betalning görs efter besked om att du kommit med, dock senast den 29 juni 2018 till postgirokonto: 38 25 52-8. OBS! Glöm inte att ange ditt namn och ”Sommarkurs” som referens!

Välkommen!

Rotebro Tennisklubb Advantage Sweden Tennis Academy